03-21

 • 06:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:05
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:05
  "Моралаш" хүүхдийн сетком
 • 07:35
  "Шонн хонь" хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  "Зөвлөлдөж шийдье" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 08:50
  "Хязгааргүй англи хэл" нэвтрүүлэг
 • 09:15
  Бизнес толь
 • 09:45
  "Маанар төсөл" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Хаврын салхи" ОАК 10-р анги
 • 11:00
  Бизнес толь
 • 11:30
  "Рокит" старт ап бизнесийг дэмжих хөтөлбөр
 • 12:30
  "Түүх 1 минут" нэвтрүүлэг
 • 12:40
  "Бужо" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Хожуу эхлэл" УСК
 • 14:40
  "Тавилан" нэвтрүүлэг
 • 16:20
  "Дайлъя" нэвтрүүлэг
 • 16:45
  "Хувь хүний бодит түүхүүд" нэвтрүүлэг
 • 17:10
  "Хязгааргүй англи хэл" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:55
  "Хаврын салхи" ОАК 11-р анги
 • 19:00
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Тос даасан Монгол айл" нэвтрүүлэг
 • 21:40
  "Миний Монголын өв соёл" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Single Ladies" МУСК 1-р ангиа
 • 00:05
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:05
  "Хаврын салхи" ОАК 11-р анги
 • 02:05
  Эфир хаана

03-22

 • 06:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:05
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:05
  "Моралаш" хүүхдийн сетком
 • 07:35
  "Хувь хүний бодит түүхүүд" нэвтрүүлэг
 • 08:00
  "Шонн хонь" хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Бизнес толь
 • 09:30
  "Хязгааргүй англи хэл" нэвтрүүлэг
 • 09:50
  "Түүх 1 минут" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Хаврын салхи" ОАК 11-р анги
 • 11:00
  Бизнес толь
 • 11:30
  "Миний Монголын өв соёл" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Тос даасан Монгол айл" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Single Ladies" МУСК 1-р ангиа
 • 14:50
  "Шастирт Монгол" нэвтрүүлэг
 • 15:25
  "Юуайна" нэвтрүүлэг
 • 15:45
  "Дайлъя" нэвтрүүлэг
 • 16:10
  Моби Дээд Лигийн эргэн тойронд
 • 16:30
  "Хязгааргүй англи хэл" нэвтрүүлэг
 • 16:50
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:10
  "Дээрхийн заяа" нэвтрүүлэг С.Баярцэцэг
 • 17:55
  "Хаврын салхи" ОАК 12-р анги
 • 19:00
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Бүрэн Монгол" нэвтрүүлэг дугаар3
 • 21:10
  "Анухай" фитнесс шоу S1E5
 • 22:00
  Моби Дээд Лигийн эргэн тойронд
 • 22:20
  "Хоёр дахь боломж" УСК
 • 00:10
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:10
  "Хаврын салхи" ОАК 12-р анги
 • 02:10
  Эфир хаана

03-23

 • 06:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:05
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  "Дээрхийн заяа" нэвтрүүлэг С.Баярцэцэг
 • 07:45
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 08:15
  "Хаврын салхи" ОАК 12-р анги
 • 09:15
  Бизнес толь
 • 09:45
  "Тос даасан Монгол айл" нэвтрүүлэг
 • 10:45
  "Тэсийн голын Монголчууд" баримтат кино
 • 11:50
  Бизнес толь
 • 12:20
  "Бүрэн Монгол" нэвтрүүлэг дугаар3
 • 13:00
  "Хоёр дахь боломж" УСК
 • 15:00
  "Анухай" фитнесс шоу S1E5
 • 16:00
  "Тавилан" нэвтрүүлэг
 • 17:25
  "Миний Монголын өв соёл" нэвтрүүлэг
 • 17:55
  "Хаврын салхи" ОАК 13-р анги
 • 19:00
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Уулзах цэг" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Аймар яриа" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "Хий үзэгдэл" УСК
 • 00:40
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:40
  "Хаврын салхи" ОАК 13-р анги
 • 02:40
  Эфир хаана

03-24

 • 06:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:05
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:05
  "Дайлъя" нэвтрүүлэг
 • 07:35
  "Моралаш" хүүхдийн сетком
 • 08:10
  "Маанар төсөл" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Хязгааргүй англи хэл" нэвтрүүлэг
 • 09:20
  Бизнес толь
 • 09:50
  "Түүх 1 минут" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Хаврын салхи" ОАК 13-р анги
 • 11:00
  "Тавилан" нэвтрүүлэг
 • 12:10
  "Бужо" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 12:30
  Бизнес толь
 • 13:00
  "Хий үзэгдэл" УСК
 • 14:40
  "Уулзах цэг" нэвтрүүлэг
 • 16:05
  "Түүх 1 минут" нэвтрүүлэг
 • 16:20
  "Хязгааргүй англи хэл" нэвтрүүлэг
 • 16:40
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:05
  "Дээрхийн заяа" нэвтрүүлэг С.Баярцэцэг
 • 17:55
  "Хаврын салхи" ОАК 14-р анги
 • 19:00
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Амьдрах сайхан" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Баярмагнайтай үдэш" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Хүнд хэрэгтэй хүн" ОАК 5-р анги
 • 22:30
  "Рокит" старт ап бизнесийг дэмжих хөтөлбөр
 • 23:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:30
  "Хаврын салхи" ОАК 14-р анги
 • 01:30
  Эфир хаана

03-25

 • 06:30
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:35
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:35
  Бизнес толь
 • 08:05
  "Дээрхийн заяа" нэвтрүүлэг С.Баярцэцэг
 • 08:50
  "Маанар төсөл" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Хаврын салхи" ОАК 10-11-р анги
 • 11:00
  Бизнес толь
 • 11:30
  "Рокит" старт ап бизнесийг дэмжих хөтөлбөр
 • 12:30
  "Миний Монголын өв соёл" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Хүнд хэрэгтэй хүн" ОАК 5-р анги
 • 14:00
  "Баярмагнайтай үдэш" нэвтрүүлэг
 • 14:25
  "Эсрэг тэсрэг байдал" баримтат кино
 • 16:00
  "Яамми" шоу дугаар 5
 • 17:00
  "Бужо" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:20
  "Эрэл" сурвалжилга
 • 18:00
  "Амьдрах сайхан" нэвтрүүлэг
 • 18:35
  "Доктор нэмэх" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /тойм/
 • 20:30
  "Яамми" шоу дугаар 6
 • 21:30
  "Хүнд хэрэгтэй хүн" ОАК 6-р анги
 • 22:30
  "Зэвүүн яриа" нэвтрүүлэг
 • 23:50
  "Харийнханы дайралт" УСК
 • 01:20
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /тойм/
 • 02:20
  Эфир хаана

03-26

 • 06:30
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:35
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /тойм/
 • 07:35
  "Зэвүүн яриа" нэвтрүүлэг
 • 08:45
  "Моралаш" хүүхдийн сетком
 • 09:00
  "Хаврын салхи" ОАК 12-14-р анги
 • 12:00
  "Яамми" шоу дугаар 6
 • 13:00
  "Хүнд хэрэгтэй хүн" ОАК 6-р анги
 • 14:00
  "Хязгааргүй англи хэл" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Баярмагнайтай үдэш" нэвтрүүлэг
 • 15:25
  "Сүүн үйлдвэрлэл" баримтат кино
 • 17:00
  "Бужо" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:20
  "Уулзах цэг" нэвтрүүлэг
 • 18:40
  "Доктор нэмэх" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Флора" УСК
 • 20:50
  Моби Дээд Лигийн тойм
 • 21:10
  "Анухай" фитнесс шоу S1E6
 • 22:00
  "Хилийн шугам" УСК
 • 00:30
  "Аймар яриа" нэвтрүүлэг
 • 01:30
  Эфир хаана

Олон Саналтай

III/2210:00

NTV

"Уран гулгалт ДАШТ 2023" Спортын хос. Богино үзүүлбэр шууд

III/2214:00

NTV

"Уран гулгалтын ДАШТ-ий Нээлтийн үйл ажиллагаа"

III/2213:00

Боловсрол ТВ

"Төлбөрийн баримтын сугалаа" шууд тохирол